2021.02.16 SPG EVENT OCH RYSKA POSTEN EVENT BLIR ĐIVISION

I slutet av 2020 meddelade SPG Event och Ryska Posten Event att en ny allians bildats mellan byråerna. Nu tar de steget ut och presenterar ett gemensamt varumärke - DIVISION.

SPG Event och Ryska Posten Event har båda sedan länge utvecklat ett fullservice-erbjudande, dock har grundaffären och förfrågningarna legat i event-baserade aktiviteter. Den affären har stannat av i och med pandemin. Projekt som sköts upp under första halvan av 2020 hittar nu nya lösningar utanför eventmarknaden vilket tydligt cementerar att branschen är förändrad.

”Redan under 2019 började vi vår förflyttning”, säger Stefan Paymer, VD och partner på DIVISION. ”Eventbranschen har haft svårt att mogna på ett hållbart sätt. Vi har befunnit oss i en situation där upphandlingar sker på projektnivå och den kortsiktigheten rimmar inte med varken våra, eller våra kunders värderingar. Även kvalitén på det branschen levererar är inte på den nivå som man kan förvänta sig utifrån den kompetens som branschen besitter eller de investeringar som görs. Denna problematik grundar sig i strukturen som branschen står på. 

Det skapas och genomförs mycket högkvalitativa initiativ inom event, men det är inte branschen som levererar incitamentet till majoriteten av dessa. Det är ett problem”, fortsätter Stefan Paymer.

”När vi idag presenterar ett erbjudande med en tydligare värdegrund och baserad på en plattformsstrategi så ser vi att diskussionen med våra partners öppnar upp helt nya möjligheter”, säger Jessica Eriksson, Head of Partnership Development på DIVISION. ”De lösningar vi presenterar fyller fler syften och löser fler problem för våra partners än vad ett rent eventerbjudande har kunnat. Det märks inte minst på den typ av partners vi signar idag. Vi delar en vision.”

Erbjudande DIVISION erbjuder idag två stycken arbetsmodeller, For Brands och Co-labs. For Brands är baserat på en plattformsstrategi för till exempel internkommunikation och är tydligt riktat mot det behov en klassisk eventkund ofta presenterar i sin brief. Med Co-Labs försöker DIVISION bland annat utmana den förutfattade meningen med hur det ska tas betalt, vem som ska ha mer eller mindre på banken när arbetet är slutfört. ”Kan det anses vara hållbart att ta betalt 250 000:- för idé och koncept innan vi ens lanserat och utvärderat det vi ska genomföra?” säger Mathias Sjögren, CD och Strateg på DIVISION. ”Vi vill skapa långsiktiga och värdeskapande koncept ihop med andra, investera och vinna tillsammans.”

DIVISION arbetar idag bland annat med Stockholm Open, Foodstock, Svenska Olympiska Kommittén, World Childhood Foundation och Sopra Steria.