2021.03.18 CINDER INVEST INVESTERAR I STUREPLANSGRUPPEN OCH SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT UTVECKLING

Cinder Invest blir delägare i Stureplansgruppen. Härigenom skapar Stureplansgruppen förutsättningar att överbrygga pandemin, utveckla befintliga verksamheter och fortsätta skapa nya gästupplevelser. Cinder Invest kommer att äga 20 procent.

Cinder Invest AB och Stureplansgruppen AB meddelar idag att de har ingått ett avtal där Cinder Invest genom en riktad nyemission blivit minoritetsägare i Stureplansgruppen.

Besöksnäringen i Sverige har drabbats extremt hårt av pandemins följdverkningar. Omsättningen för Stureplansgruppen mer än halverades under år 2020. Med investeringen från Cinder Invest stärks Stureplansgruppens resurser att skapa gästuppleveser i världsklass. Stureplansgruppen har en bred portfölj av väletablerade varumärken och befinner sig i en mycket stark position att växla upp och agera när restriktionerna släpps. Med kapital och kompetens från Cinder Invest får Stureplansgruppen förutsättningarna att utveckla sitt starka kunderbjudande och sin marknadsposition.

Cinder Invests investering i Stureplansgruppen är ett fantastiskt betyg för vår koncern och alla våra medarbetare. Trots kraftfulla restriktioner och begränsningar i våra möjligheter att bedriva verksamhet, har vi under 2020 lyckats refinansiera verksamheten. Med Cinder som nya partners säkrar vi nu även möjligheten att utveckla befintliga verksamheter och fortsatt satsa på våra medarbetare samtidigt som vi kan ta vara på nya möjligheter och fortsätta vara det expansiva företag vi önskar vara. När restriktionerna hävs är vi redo att skala upp”, säger Vimal Kovac, VD på Stureplansgruppen. 

”Vi är mycket imponerade av hur Stureplansgruppen utvecklats till en ledande aktör inom besöksnäringen i Sverige samt det goda rykte företaget har hos olika samarbetspartners.” säger Ola Romney, Investment Director på Cinder Invest. 

”Vi har stort förtroende för Stureplansgruppen och tror på besöksnäringens framtid. Cinder Invest tillhandahåller kapital till välskötta och långsiktigt livskraftiga bolag som påverkats negativt av covid-19 och söker en marknadsmässig avkastning för den investeringsrisken”, säger Jan Amethier, VD på Cinder Invest.