NIKLAS OM ATT LYFTA KVINNOR I BRANSCHEN

8 mars är det internationella kvinnodagen och därmed har vi pratat med Niklas Ekstedt som under många år jobbat mot jämställdhet inom restaurangbranschen.

Du har arbetat aktivt under många år med att lyfta, få in och föra fram kvinnor i restaurangbranschen, på vilket sätt har du jobbat med det?

Vi har försökt att göra det ”tyst” utan en massa pressreleaser och valt att göra det aktiva arbetet på golvet i stället. Det är där det gör skillnad. Det är för att skapa en dynamisk arbetsplats men också för att vår bransch behöver mer folk och skapa fler arbetstillfällen. Ett väldigt enkelt sätt att skapa en bredare grupp är att rekrytera alla, inte bara män. För mig har det varit ett sätt att få arbetsplatsen mer öppen för alla. Många säger att det är svårt att hitta kvinnor i branschen, men det är inte sant. Skapar man en arbetsplats och lägger manken till så är det inte svårt. Det gäller att man verkligen gör det och har den agendan.

Vad har varit och är mest utmanande med att jobba med jämställdhet?

Den stora grejen är att vara tydlig i rekryteringen, att vi inte bara vill ha män som jobbar, utan målet är att det ska vara en mix. Då skapas de bästa förutsättningarna. Samt att låta medarbetarna få en chans eller en position trots att de inte har den erfarenheten på pappret. Att hjälpa dem på plats så att de kan lära sig den arbetsuppgiften och utvecklas.

Vilka förändringar har du gjort inom Stureplansgruppen som varit viktiga och vilka har varit mest framgångsrika?

Det är att se långsiktigt, att säga ”det här behöver vi inte göra omedelbart”. Att låta det ta den tid som behövs och att sätta upp långsiktiga mål. Att låta det få växa över tid och inte tänka kvartalsvis. Samt att Stureplansgruppen har gett oss möjligheten att jobba med jämställdhet och alla tycker det är viktigt, kul och spännande. Om kvinnor är ansvariga för rekrytering kommer de rekrytera fler kvinnor.

Berätta om en eller flera brytpunkter/framgångssagor och hur det kändes.

Vi har inte haft en specifik brytpunkt, som har hänt omedelbart, det har i stället sakta växt fram. Garba hade ett gästspel på Tyge & Sessil som var väldigt framgångsrikt, vilket resulterade i att Stureplansgruppen såg till att de fick en egen restaurang. Florencia började som souschef hos andra assisterande köksmästare, där hon gjorde ett väldigt bra jobb som ledde till en kökmästartjänst på Ekstedt. Vi ser föräldraledigt som något positivt och långsiktigt. Är du hemma med barn, kommer du komma tillbaka med mer erfarenhet av livet. Att låta personer med barn få skapa scheman och möjligheter att vara kvar i jobbet. Det har varit och ska vara, en naturlig process. Det är viktigt att inte hamna i ett språk av ”vi har en kvinnlig kock” utan att alla som har yrket är kockar. Vilket är en självklarhet!

Vissa områden inom restaurangbranschen, som kök och bar, är mansdominerade, hur ser du på det?

Vi ser det som något väldigt negativt för branschen och som något vi måste komma ifrån samt fortsätta jobba aktivt med. Vi måste rekrytera både män och kvinnor för att kunna tillgodose den stora efterfrågan på våra produkter. Det är ett sätt att komma framåt. Det finns ingen annan väg. Det skulle vara så omodernt och idiotiskt att bara rekrytera män.

På vilket sätt ser du skillnad nu och för respektive 5 och 10 år sedan?

Att nu söker sig kvinnor till oss på ett helt annat sätt än tidigare. Det gör att vi nu får fler möjligheter till jämställd rekrytering.

Hur känner du att du har bidragit till förändringen?

Jag tror att förändringen är i samhället redan. Vi försöker vara mer moderna och tidsenliga som det bara går. Egentligen är det inte vi som förändrar arbetsplatsen utan Sverige som förändras och vi förändras med Sverige.

Vad vill du se för förändring om 5 respektive 10 år och framåt?

Få in fler icke svenskfödda kvinnor och vara mer öppna för alla människor.

Hur ska du arbeta aktivt och proaktivt framåt med dessa frågor?

Genom att informera och förklara för alla runt omkring sig, om inställning och tankesätt, kan vi bidrar med väldigt mycket. Sätts tydliga regler om vad som tolereras och inte, lär sig folk det väldigt snabbt. Samt lyssna, det är viktigt att lyssna.

Vad tycker du att övriga aktörer i branschen kan göra för att bidra med förändring?

Jag tror att om vi skapar en arbetsplats och en miljö som är öppen för alla, då kommer vi vara ett exempel och föredöme för andra krögare. Då kommer de vara tvungna att följa efter för att vara konkurrenskraftiga.

Den 8 mars är det är det internationella kvinnodagen, hur uppmärksammar du den?

Ja, bra fråga. Jag tycker det är pinsamt för att det ska behövas ha en kvinnodag, egentligen borde det nu vara en självklarhet att män och kvinnor har samma förutsättningar och utgångspunkt. Men tyvärr är vi inte där än, därför måste vi lyfta den dagen som en självklarhet och att vi måste jobba ännu hårdare.

Har du någon kvinnlig förebild?

Jag har många, men kocken och författaren Alice Waters är en person som jag beundrar väldigt mycket och jag får inspiration av hennes kokböcker samt tankar. Hon har varit med i branschen väldigt länge och är en inspiration för många. När jag tittar rent hantverksmässigt och kulinariskt på hur kvinnor tänker, har det hjälpt mig som kock. Jag får en tydligare tanke. Därför har det varit väldigt viktigt för mig att jobba nära Florencia under dessa år som jag har gjort nu, hon har fått mig att tänka och jobba annorlunda. Samt att se saker rent hantverksmässigt på ett mer positivt sätt.